English version


Členství
Banjo Jamboree
Slevy pro členy
Kapely
Festivaly
BG listy - archiv
Články
Kalendář
Vzkazy
Česká CD
BG Autostop
Další odkazy
Facebook
Kontakty
Hlavní strana


 

NEW TRADITION "CRADLE, CROSS, CROWN" 2000 MOUNTAIN HOME RECORDS 08232

Autor článku: Ľubomír Toman | Datum: 26.6.2002

Druhé CD u značky Mountain Home. Opäť celogospelové s originálnym repertoárom.

More Than Enough / That´s Love / I´ll Be A Rock / The Key To Heaven / Cradle To Cross To Crown / No Longer Searching / The Lord´s Last Supper / Crucified By Me / I Carried My Cross / Don´t Wait Too Late / Miner´s Prayer / Never Grow Old

New Tradition je skupina pôvodne z Kansasu, ale teraz jej členovia žijú v Tennessee. Od roku 1990 vydala 10 albumov (5 u Brentwood Music, 1 u TNT Records, 2 u Pinecastle Records a 2 u Mountain Home) + jednu videokazetu u Brentwood Music.
Na svojom poslednom projekte je z pôvodnej skupiny len mandolinista Danny Roberts ďalej sú tu Jamie Clifton na gitaru, Aaron McDaris na banjo (hral i na ich predchádzajúcom CD) a debutant u skupiny kontrabasista Brandon Rickman. Všetci štyria spievajú vedúce party i harmónie a preto sú vokáli veľmi bohaté. Ako hostia boli prizvaný na nahrávku : dobrista Tim Surrett a huslista Ron Stewart. Album je celogospelové a okrem členov skupiny sú tu piesne od A.Hetrick, D.Reno, L.Lowery, D.Yoakum a jedna ľudovka.
Ťažko si obľúbiť niektorý z textov, lebo sú všetky kvalitné naplnené myšlienkami. Textársku taktovku po Daryl Mosleym prebral Danny. Vyniká najmä "Crucified By Me" s kvalitne odspievanou prácou gitaristu Cliftona a poučným textom. V štýle bratských duetou je "Don´t Wait Too Late" spievaná Aaronom a Brandonom v refréne i s bassom Dannyho a baritonom Jamieho.

MORE THAT ENOUGH (Viac než dosť)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísali Danny Roberts & Daryl Mosley

Znovu prepísaná pieseň na ktorej sa podieľal i ich bývali kontrabasista Daryl Mosley. O božej sile a nekonečnosti.

1.
S krvou na čele a potom na obočí
a tiež oslabený od bičovania,
On ponížene vzal kríž a išiel na ten vrch
splniť príkaz svojho Otca.
Hriechy sveta vážili viac než ten kríž,
On vzal kríž na to miesto, splatiť všetko,
vzal kríž a vyšiel na vrch splniť proroctvo.

R:
Mohol zavolať dole na zem hrom a blesk a dážď
a légie anjelov so zbraňami a reťazami,
ale On vzal iba kríži, naozaj Boh je láska a milosrdenstvo,
Boh to mocne naplnil
Ó Boh je milosrdenstvo je viac než dosť.

2.
Mysleli si, že to skončilo, mysleli si, že je mŕtvy,
ale na tretý deň on vstal z mŕtvych, tak ako povedal,
vstal, vyšiel z hrobu
a dnes je nažive.

THAT´S LOVE (Toto je láska)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísali Danny & Andrea Roberts

Danny inšpirovaný láskou svojich rodičov a láskou nášho Nebeského Otca napísal tento dojemný song.

1.
Mama a jej chlapček idú dolu cestou
pred školou vystúpia, neradá ho vidí odchádzať
po šesť rokov držala strážne oko nad ním a bola s ním každý deň
tak s ťažkým srdcom a slzami v očiach ho opúšťa.

2.
Otec sa prechádza so svojim malým dievčaťom, ich kroky vedú do kostola
on nikdy neuvidí ako bude ona prekrásne vyzerať, lebo skoro zomrie
dnes ona hovorí "zostanem" ale časom bude manželkou a
potom ho opusti a začne nový život.

R :
Áno to je láska, to sa nedá opísať
to prichádza z vnútra, to je láska nedá sa zatajiť.
Áno to je láska a rastie každým dňom
láskavo naplní Vaše srdce so slovami, ktoré nemôžeš nikdy vysloviť.

3.
Jednu noc zvoní telefón, to nemôže byť nič dobré
hlas hovorí, že je zle, už sme všetci hore a pripravený ísť,
len čo prídeme, dobrá správa, to bude v poriadku
modlime sa v tú noc,
až jeho srdce odíde ku nášmu nebeskému Otcovi
a On mu dá život ako dal život svojmu jedinému Synovi.

tento druh lásky nech vyplní vaše srdce a nikdy neodíde.

I´LL BE A ROCK (Budem skala)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísal Danny Roberts

Iba keď budeš pevný ako skala Pôjdeš.

1.
Pôjdem, keď ma dunenie privolá do neba
Pôjdem, kľaknúť si k môjmu Spasiteľovi
Pôjdem, spievať na jeho chválu a volať víťazstvo
Tvár môjho Spasiteľa teraz nemôžem vidieť.

2.
Pôjdem biť skalou (biť skalou) v základe
(postavený pre mňa) kaštieľ postavený pre mňa
Ježiš povedal urobil som cestu ak verím
Budem skala (biť skalou) stojaca pevne a tvrdo
tak ako môj (stojací pri mne) Spasiteľ stojací pri mne
Budem skala pre Skalu na veky vekov.

3.
Pôjdem, budem tam s Matúšom, Lukášom a Jánom
opäť budem držať svojich milovaných za ruky
Pôjdem, do stánku svätých a s anjelmi budem spievať
Nemôžem sa dočkať, až sa pripojím k nebeskému bandu.

THE KEY TO HEAVEN (Kľúč od neba)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísali Danny Roberts & Jamie Clifton

Krátka a výstižná iba " klincom zjazvené ruky ty otvoria nebeskú bránu". Kľúč je On.

1.
Prichádza muž z Galileí,
ktorý bol povýšený nad smrť, ten ktorý upokojil more
a poslal na túto zem život a smrť,
teraz je tam hore vo svojom nebeskom domove.

R :
Kľúč od nebeskej brány
Ježiš vyrobil na Kalvárii
klincom zjazvenými rukami nášho Spasiteľa
bude otvorená táto brána, ak veríš.

2.
Prichádza čas,
ktorý ale nebude hneď,
Ale, keď Ježiš príde zavolá Ťa domov
chceš počuť Jeho volanie, máš kľúč,
tak otvor bránu večnosti.

CRADLE TO CROSS TO CROWN (Od kolísky cez kríž ku korune)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísal A. Hetrick

Tri strofy, tri zastavenia Ježiša, kolíska - narodenie, kríž - utrpenie a smrť koruna - kráľovstvo na nebesiach. Refrén je pre nás.

1.
Narodil sa v jasliach malý nenápadný tulák
do jasličiek bol nenápadne uložený
práve zbili javisko, nie z rozmaru pre žobráka,
bolo to miesto kde uložili môjho Spasiteľa.

2.
Cez ulice mesta sa plazil muž
nie pre ľútosť ukázaný.
Oporou mu je bremeno kríža
oni bezcitne ho pribili,
zdali sa jeho Otca čo bolo chybné,
ale on vedel, že to musí byť jeho cieľ.

R :
Cez veky ľudia spievali chvály,
lebo svetlo božej lásky svieti nadol,
keď sa leskne, môžem vidieť cestu,
ktorá je pre mňa od kolísky cez kríž ku korune.

3.
To bolo v nedeľu ráno za svitania
ničiaca smrť je mocne porazená
teraz on je späť doma na nebesiach, ale on skoro príde
teraz má korunu z pravého zlata.

NO LONGER SEARCHING (Dlho nepátraj)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísal Brandon Rickman

Pieseň o ľudskej samote, keď prídeš o všetko. Krásny skladateľský debut Brandona. Úľava príde až keď padneš na kolená pred Majstrom.

1.
Štyri prázdne steny,
vzadu na jeho studenom betónovom poschodí
On chce biť jeho jediný starým, zabudnutým priateľom,
pretože On našiel lepšiu cestu,
duševný pokoj, kiežby poznal lepšie veci
i keď nemôžeš vidieť jeho bolesť
On zavrie tvoje oči a objavíš večný mier
už nepátraj po mieste jeho snov.

2.
Štyri prázdne roky bez jedinej ženy, ktorú ľúbil
Vo vietnamskej vojne, tam stratil prvého a jediného syna
so srdcom, ktoré sa stalo krehkým s týchto rán a nedá sa liečiť
o chvíľu naposledy vydýchne,
už začína vidieť počiatočne svetlo
už nepátraj po mieste jeho snov.

3.
Tam sa opäť stretne so svojou láskou
a pozdraví Muža, ktorý priniesol jeho dušu
už vidí Majstrovu tvár
iba padne na svoje kolená,
už nepátraj po mieste jeho snov.
už nepátraj po mieste jeho snov.

LORD´S LAST SUPPER (Pánova posledná večera)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísal Don Reno

Námet z evanjelia o poslednej večere. O tom čo bude nasledovať (ukrižovanie), ktoré ale je potrebné pre záchranu ľudstva.

1.
Pánova posledná večera bola slúžená na počesť nášho Kráľa
vedel, že čas nadišiel túto noc
vedel, že urobí väčšiu obetu
vedel, že prišiel čas zomrieť.

R :
Prišiel čas, keď zomrie za slobodu sveta
On ľúbil svet tak stratený v hriechu
blahoslavený prísľub, že On išiel tam kvôli teba a mňa,
idem avšak čoskoro sa vrátim.

2.
Všetkých dvanásť učeníkov bolo zhromaždených pri ňom
požehnaná Kristova Kalvária
vyučoval, ako riadiť jeho prácu pre Boha,
žehnal im slobodným duchom.

3.
Vedel, že túto noc niekto sklame jeho dušu
jeden z dvanástich, ktorých veľmi ľúbil,
potom povedal Judášovi rýchlo urob čo máš
vedel, že čas smrti je blízko.

CRUCIFIED BY ME (Ukrižovaný pre Mňa)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísal Danny Roberts

Sen, ktorý sa týka každého z nás. Je o nás.

1.
Poslednú noc som mal sen
videl som nejaké hrozné veci
niekto spáchal zločin,
keď som pozrel na jeho tvár, bola to moja
potom som videl muža v reťaziach
na ktorého oni hodili vinu,
ale púta neboli na mne
oni zobrali iného, ja som slobodný.

R:
Bol to nevinný muž
nikdy sa nepokúšal zdvihnúť ruku
bol zbitý a pribitý na kríž
bol ukrižovaný pre mňa
bol ukrižovaný pre mňa.

2.
Prebudil som sa a vedel som,
že tento sen bola skutočnosť
pre strašné veci, ktoré som konal
toto bola cena zaplatená Synom
Boh ukázal dokonalú lásku,
keď poslal Svojho syna,
aby pre môj hriech niesol hanbu
a Ježiš je jeho meno.

I CARRIED MY CROSS (Niesol som svoj kríž)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísali Jamie Clifton & Danny Roberts

Text v prvej osobe. Nesiem kríž, ponížia ma a umriem za vás aby ste mohli večne žiť.

1.
Som Dobrý Pastier, poznám svoje ovečky
poznám svojho Otca a Otec pozná mňa
položím svoj život, potom odídem hore
milujem svojho Otca
preto som vykonal Jeho úmysel.

R :
Niesol som svoj kríž cestou hore na Kalváriu
bili ma a vysmievali sa mi
hnali klince do mojich rúk a nôh
umiestnili tŕňovú korunu na moju hlavu
Ó aký trest mi dali,
ale Otec prosím odpusť im
pretože nevedia čo činia.

2.
Vy ste vetvy
a ja som Vinič
cezo mňa sa stretnete s Otcom
táto obeta bol zdroj
ľúbim Vás a umieram za Vás,
aby ste mohli opäť žiť
mať život večný, poskytnem život,
ktorý nepozná hriech.

DON´T WAIT TOO LATE (Nečakaj príliš dlho)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísal L. Lowery

Nečakajme na zázrak, nečakajme príliš dlho, lebo nevieme dňa ani hodiny. Zapierame Ho, ale keď je zle voláme Ho.

1.
V Biblii nám rozpráva Ježiš náš Spasiteľ
o zázrakoch, ktoré uskutočnil
predsa však to mnohý popierali pokiaľ nepríde nebezpečenstvo,
potom volajú k nemu o ochranu od krivdy.

R :
Nečakaj príliš dlho na jeho povel,
ako sme siali tak budeme žať.
Ó kde pôjdeš ak On nebude na tvojej strane
pre týchto nie je údolie dosť hlboké
hora nie dosť vysoká
nie dosť tmavý roh, kde sa skovať.

2.
Nie ďalší sľub zajtra máme,
aký drahý čas je, keď odísť máme preč,
lebo my nevieme deň ani hodinu
avšak On rozpráva nám v Matúšovi bedliť a modliť sa.

MINER´S PRAYER (Baníkova prosba)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísal Dwight Yoakum

Prosba obyčajného človeka, aby sa dostal do neba, aby nezostal v tej studenej tmavej zemi.

1.
Keď každé ráno píšťala píska
a idem dolu do studenej, temnej bane
modlím sa ku môjmu drahému Spasiteľovi
prosím, dovoľ mi ešte raz vidieť slnečný svit.

R :
Ach, keď skončím,
keď vynesiem toto bremeno,
keď umriem drahý nebeský Pane
prosím, vezmi moju dušu
zdola s tej studenej tmavej zeme.

2.
Upokojím trápiaceho sa, drahého brata
a upokojím plačúcu, drahú zostarnutú matku,
lebo túto noc prídu a povedia jej
on stratil svoj život v rodinnej bani.

3.
Nemám hanbu, necítim žiaľ
veď na tejto zemi veľa nevlastním
mám lásku od mojich drahých detí
starú mulicu, lopatu a motyku.

NEVER GROW OLD (Nikdy nezostarnúť)
hrá New Tradition na CD Cradle To Cross To Crown
napísal J.C.Moore
A capella gospel o vysnívanej krajine kde sa nestárne a nezomiera.

1.
Počul som o zemi ďaleko usadenej
krásny domov lásky
postavený Ježišom na nebesiach, tam kde sa nikdy nezomrieme
krajina v ktorej nikdy nechceme zostarnúť.

R:
Nikdy nezostarnúť, nikdy nezostarnúť
v zemi kde nikdy zostarneme.
Nikdy nezostarnúť, nikdy nezostarnúť
v zemi kde nikdy zostarneme.

2.
Keď naša práca tu je dokonaná
a náš život je víťazne dovŕšený
a naše problémy a utrpenie sú na konci
všetky naše starosti budú ukončené a naše hlasy bude splývať
s milovanými do ktorých sme boli predtým zbláznený.

Ľubomír Toman, marec 2002