English version


Členství
Banjo Jamboree
Slevy pro členy
Kapely
Festivaly
BG listy - archiv
Články
Kalendář
Vzkazy
Česká CD
BG Autostop
Další odkazy
Facebook
Kontakty
Hlavní strana


 

RICKY SKAGGS & KENTUCKY THUNDER "SOLDIER OF THE CROSS" 1999 SKAGGS FAMILY RECORDS 5001

Autor článku: Ľubomír Toman | Datum: 26.6.2002

V poradí tretie CD skupiny Ricky Skaggsa. Prvé celogospelové

Bottle Cry / Soldier Of The Cross / A Voice From On High / The Darkest Hour / Gone Home / The Joshua Generation / Waiting At The Gate / Seven Hillsides / Are You Afraid To Die / Remember The Cross / Were You There / Jacob´s Vision / I´m Ready To Go / Lead Me The Rock

V poradí tretie CD tejto kapely je celogospelové. Bolo nahrané v troch štúdiách a vydané opäť na rodinnej značke Skaggsových. Skaggsová skupina na tomto projekte je tvorená z : Ricky Skaggs (vokál, mandolína, gitara), Mark Fain (kontrabas), Jim Mills (banjo, gitara, tenor), Clay Hess (gitara), Paul Brewster (gitara, tenor) Darrin Vincent (baritón, tenor), Bobby Hicks (husle, bass vokál), a hostí : Bryan Sutton (lead gitara), Stuart Duncan (husle), Jerry Douglass (dobro), Kenny Malone (perkusí), Ralph Stanley (tenor), George Shuffler (bass vokál), dalej vo dvoch piesňach zbory tvorené : Bonnie King, Marty McCall, Lisa Bevill, Geoff Thurman.
Pretože sa jedná o gospel materiál nerátajte s dravou Suttonovou gitarou (sólo iba vo dvoch kúskoch) a Millsovou banjovou hrou (len tri piesne sú s banjom). Bryan Sutton ešte pred začiatkom nahrávania opustil kapelu a novým členom sa stal huslista Luke Bulla, ktorého ale na nahrávke nepočuť. Väčšinu husľových partov odohral Stuart Duncan (z Nashville Bg Bandu) tiež na úkor ďalšieho kapelného huslistu Bobby Hicksa.
Z projektu vyčnievajú tri skladby, ktoré majú obrovské napätie či už je to zapríčinene samotným textom a melódiou alebo arandžmá, použitým zborov a podfarbujúcich perkusí. Dobre zapadajú do pomerne tradičného a pomalého repertoáru na nahrávke. Sú to : križiacka "Soldier of the Cross" od Lorin Rowena s prepísaným textom, nie ako ho poznáme od Rowan Brothers alebo Northern Lights, "The Joshua Generation" ktorú dostal Ricky od skladateľa Geoffa Thurmana, ktorý si v tejto skladbe i zaspieval harmónie a "Seven Hillsides" od Walt Wilkinsna a Naoise Sheridan.
Gitarista Paul Brewster napísal skladbu "Waiting at the Gate", ktorá bola inšpirovaná Bill Monroeovími pamäťami.
Nechýbajú ani skladby od Skaggových obľúbených interpretov ako boli Bill Monroe a jeho skladby "A Voice from on High" alebo "Remember the Cross" a tiež bratia Stanleyový a skladby od ních "The Darkest Hour", I am Ready to Go" alebo "Jacob´s Vision" na ktorej hostujú Ralph Stanley a George Shuffler.
Album uzatvára a´cappella tradicional "Lead Me to the Rock" zaspievaný v štýle Ralpha Stanleyho to jest a´capella jedného muža.
Pre zaujímavosť prikladám preklady piesni :

SOLDIER OF THE CROSS (Križiak)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
napísal Lorin Rowan

Je to pieseň s križiackým motívom v refréne. Pieseň o tom, že nič nespravíme a zomrieť musíme a je len na nás kde skončíme ... nebo alebo peklo. Lebo život je zradný ...hlboký a široký, a zachrániť ta môže iba Ježiš.

R :
Križiak,
nesieš meč vernosti
Križiak,
ty prinášaš lásku do tejto nenávisti
prines lásku do tejto nenávisti.

1.
A kyvadlo sa kolíše zo strany na stranu
či utekáš, či sa schovávaš,
keď to príde, jediný ty si môžeš zariadiť
kde to pôjdeš, nebo alebo peklo.

2.
On je cudzincom v tomto údolí,
kde nejeden človek nájde svoj hrob
a hlasy v tichu rozprávajú o živote
jedine On Ťa môže zachrániť.

3.
Ale rieka je hlboká a rieka je široká,
ako sa dostaneš na druhú stranu
kyvadlo sa kolíše, jediný ty si môžeš zariadiť
svoj výber, nebo alebo peklo.

4.
A kyvadlo sa kolíše zo strany na stranu
či bežíš, či sa schovávaš
žiješ už na čiare, jediný ty si môžeš zariadiť
kde to pôjdeš, nebo alebo peklo.

A VOICE FROM ON HIGH (Hlas zhora)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
napísal Bill Monroe & Bessie Mauldin

Pieseň s motívom z Nového zákona (Marek, Ján a Korinťanom). Hlavným motívom bola stať z Jánovho evanjelia : "Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa".

R :
Počujem hlas volajúci to musí biť náš Pán
prichádza z nebies na výsostiach.
Počujem hlas volajúci, nadobudnem odmenu,
krajinu kde nikto neumiera.

1.
Spasiteľ zaplatil veľkú cenu za mňa
dal mi život na Kalvárii
tak ja pôjdem v Jeho šľapajach hore chodníkom cnosti
a som pripravený ísť v ústrety Jemu až On zavolá v ten deň.

2.
Zomrel na kríži, starom zakrvavenom kríži,
aby sme boli uchránený od hriechu a zatratenia
tak ja pôjdem v Jeho šľapajach hore chodníkom cnosti
a tak bude splatená daň, na tom veľkom súdnom dni.

THE DARKEST HOUR (Najtemnejšia hodina)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
napísal Ralph Stanley

Pieseň o zomieraní. Koniec je najhorší, ale tešiť nás môžu dobré skutky, ktoré povedú našu dušu k Ježišovi.

1.
Slnko pomaly zapadá,
deň takmer skončil.
Jednako vodopády temnoty všetko dokonajú
a mi musíme cestovať tam.

R :
Najtemnejšia hodina je práve pred svitaním,
ale chodník cnosti vedie domov.
Položí tvoju dušu k Ježišovým nohám
najtemnejšia hodina je práve pred svitaním.

2.
Mám rád pastiera na kopci
Pozoruje svoje ovce tam dolu.
Prichádza späť po nás
sme pripravený ísť.

Najtemnejšia hodina je práve pred svitaním.

GONE HOME (Idem domov)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
napísal Bill Carlisle

Ďalšia pieseň o konci našich dni. O človeku, ktorému všetci zomreli a on čaká už len na svoju smrť.

1.
Všetci moji priatelia, ktorých som včera miloval
išli domov (ony išli domov)
išli domov (ony išli domov)
Spievajúci vták spieva v údolí
išli domov (ony išli domov)
išli domov (ony išli domov).

R :
Pripojili sa ku nebeskej vrstve
chodia čisto zlatými ulicami
Odišli jeden po druhom, už tam majú prácu.
išli domov (ony išli domov)
išli domov (ony išli domov).

2.
Osamelý život tu je, keď ony už odišli
išli domov (ony išli domov)
išli domov (ony išli domov)
stará smutná vŕba stojí pri dverách
a ja poriadne zaspievam
išli domov (ony išli domov)
išli domov (ony išli domov).

3.
Poľnica bude zvučať
v ten veľký súdny deň
budeme vidieť všetkých svojich priateľov,
ktorý išli už tou cestou.
išli domov (ony išli domov)
išli domov (ony išli domov).

JOSHUA GENERATION (Jozueho generácia)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
napísal Lynne Drysdale, Becky Thurman, Geoff Thurman

Pieseň s námetom zo Starého zákona, konkrétne z Knihy Józue o dobývaní zasľúbenej zeme.

1.
Mreli sme v bezútešnej púšti
v životodárnom prameni vody
Túžobný hlad a smäd po osviežený, ale
až na druhej strane neba je chlieb.

2.
Bežím cez údolie rieky
čoskoro ucítime Jeho sladký mier
všetko čo máme spraviť je spravené
v božích ustanoveniach, ktoré nebudú nikdy zrušené
božie ustanovenia, ktoré nikdy nebudú zrušené.

R :
Sme Jozueho generácia
povýš a nes stánok pravdy
ten kľúč ku každému kráľovstvu
vošli sme a vzali sme zem
sme Jozueho generácia Božia sila je v našich rukách.

3.
Nie viac žobráci na tabule národov
sme deti vo svojom vlastnom Kráľovstve
nebudeme uchvátený ľudskými armádami,
pretože mi sa klaniame pred iným vládcom
smelo sa pokloníme pred našim vládcom.

WAITING AT THE GATE (Čakanie pri bráne)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
napísal Paul Brewster

Pieseň o radostnom očakávaný konca. Stojím pri bráne a čakám na Ježiša, ktorí príde pre mňa, lebo môj boj je dobojovaný.

1.
Čakám pri bráne a čakám na svoje vznesenie sa,
už skoro ma uchopia a prenesú do domovo na výsosti,
už anjelská skupina prichádza z druhej strany
nemeškám, ja čakám pri bráne.

R :
Počuť hrmenie, môj čas prichádza
v zasľúbenej zemi zvony radosti zvonia
Ježíš prichádza vziať moju dušu
Áno môj Ježiš ma vidí čakajúceho pri bráne.

2.
Opúšťam tento svet, už viac nevykonám nič
všetka práca na zemi je dokonaná
mám dobojovanú bitku, mám rezervované miesto
som pripravený ísť už čakám pri bráne.

SEVEN HILLSIDES (Sedem úbočí)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
napísal Walt Wilkins & Naoise Sheridan

Veľmi pôsobivá skladba.

1.
Celú noc som zápasil s Jakobovím anjelom
modlil som sa s Matúšom, Lukášom a Jánom
usilujem sa nájsť slová, vstať a robiť
prichádza krvavočervené svitanie
pochoval som pred časom mužov ,
alkohol, zadymené pľúca,
ale ako pochovať týchto sedem
Apalačských baníckych synov.

Keď zúrila plážová vlna za vlnu
vtedy plachtil som domov do tejto kolísky hrobov
v rodine pozemky tie nosia ich meno.

R:
Zajtra pôjdem siedmimi úbočiami
chveje sa moje stádo na siedmich úbočiach.
sedem trápení, sedem synov
sedem matiek, každý jeden
zmení sa vo mňa slovo božie
aký je zámer
a tam ja budem stať s Bibliou v ruke
pastier tejto ovečky,
ktoré uvidím,
ktoré uvidím,
ktoré chcem uvidieť.

2.
Poviem pravdu, nikdy si veľa nemyslím
o Božom želaní,
keď som bol volaný kázať v sedemnástich
bol som zamilovaný do prudkých slov a nič viac.

3.
Čas nastal, ponechaj si vernosť
iným spôsob prehru, pripomeň im oddaného boha
čí syn, rovnako svoje náklady splatil
pripomeň im oddaného Boha,
ktorého Syn rovnako splatil cenu.

4.
Zachráň skľúčený a hriešny svet
prostredníctvom obete, naša láska je vypočutá
modlím sa, že verím týmto slovám.

ARE YOU AFRAID TO DIE (Bojíš sa smrti)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
napísal Ira Louvin, Charlie Louvin, Eddie Hill

Skladba s hovoreným slovom pred samotným spievaným. Je o našej hriešnosti, máme sa pozastaviť a popremýšľať o svojom konaný a hľadať Ježiša, kým je čas. Lebo smrť je ako zlodej, príde keď to najmenej čakáš.

1.
Si tulákom u Bohu
lebo nesieš svoju pýchu
povedz hriešnik, kedy sa zastavíš a premyslíš si,
či sa bojíš smrti

R :
Bojíš sa,
Nespasený,
bojíš sa smrti.

2.
Volaj ho pokiaľ je blízko
okamžiky prechodu sú rýchle
chceš ho vyhľadať pokiaľ ho môžeš,
bojíš sa smrti.

3.
Si príliš presilený plakaním
skoro budeš letieť k Božím prsiam
veď tuto noc prichádza zlodej
bojíš sa smrti.

REMEMBER THE CROSS (Pamätaj si kríž)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
napísal Bill Monroe & Howard Watts

Ďalšia dobrá skladba z repertoáru Bill Monroeho. Rob len dobro ako ho robil On. Vtedy si pripravený na stretnutie s Ním, ale keď ťa zvedú ľudia neuvidíš božie kráľovstvo. Vtedy ťa On zavrhne.

1.
Myslí na kríž na ktorom Ježiš umrel
krv ronil za teba
pripravil si sa na stretnutie v Jeho krajine lásky
išiel si v Jeho slovách až do utrpenia.

R :
Pamätaj na kríž na ktorom Ježiš umrel
choď v jeho šlapajach každý deň
ronil svoju krv za teba
a ronil svoju krv i za mňa
nikdy nezhodil ten kríž.

2.
Nikdy sa nedaj viesť inými ľuďmi, lebo sa stratíš
ak môžeš uč sa jeho slovám
musíš myslieť na ten kríž
na ktorom zomrel
a priprav sa stretnúť Ho v niektorý deň.

3.
Keď Ježiš príde dolu z Neba
a nemyslíš na ten kríž
odhodí ťa bez mihnutia oka
a ty nebudeš vidieť jeho požehnaný domov lásky.

WERE YOU THERE (Kde si bol)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
traditional

Ľudovka s jednoduchým ale veľavravným textom s preneseným významom. Prvá časť strofy výčitka niekoho a druhá sama seba.

R :
Kde ste boli keď ukrižovali môjho Pána
Kde ste boli keď ukrižovali môjho Pána
ach to niekedy zapríčinilo moje zaváhanie
Kde ste boli keď ukrižovali môjho Pána.

1.
Kde ste boli keď Ho položili do hrobu
Kde ste boli keď Ho položili do hrobu
ach to niekedy zapríčinilo moje zaváhanie
Kde ste boli keď Ho položili do hrobu.

2.
Kde ste boli keď On vstával z hrobu
Kde ste boli keď On vstával z hrobu
ach to niekedy zapríčinilo moje zaváhanie
Kde ste boli keď On vstával z hrobu.

JACOB´S VISION (Jakobové vízie)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
Tradicionál

Spojenie motívu zo Starého (1 strofa) i Nového zákona. Aj keď je ťažké dostať sa ku spaseniu, Ježiš je pevný rebrík.

R :
Aleluja Ježišovi, ktorý umrel na kríži
pristavil tento rebrík šťastia pre mňa
tlačí vpred stúpajúceho hore, vrchol je v dohľade
tam ťa očakáva koruna jasnej slávy.

1.
Ako Jakob, keď cestoval v jeden deň
bol unavený a v noci mu bol vankúšom kameň
on videl spúšťať sa z neba rebrík až na zem
kým vrchol rebríka bol na nebesiach.

2.
Tento rebrík je vysoký a predsa tak pevne vyrobený
stojací tisíce rokov a nikdy nezrútený
veľké vetry od nebies, oni víria a kolíšu,
ale anjeli ho strážia od spodku po vrch.

I´M READY TO GO (Som pripravený ísť)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
napísal Carter Stanley

O hriešnikovi, ktorý mal šťastie a zomieral pripravený, lebo ho navštívil Spasiteľ.

R :
Aleluja som pripravený
Už môžem počuť hlasy spievajúce ticho a hlboko
Aleluja som pripravený
Aleluja som pripravený ísť.

1.
V temnej noci bez hviezd v dohľade
som na diaľnici vedenej nado,
ale Ježiš vstúpil do mňa a spasil moju dušu od hriechu
Aleluja som pripravený ísť.

2.
Hriešnik nečakaj môže byť príliš neskoro
ty vieš On je skvelý Spasiteľ
nuž padni na kolená.
On odpovedal na moju prosbu.
Aleluja som pripravený ísť.

LEAD ME TO THE ROCK (Veď ma ku skale)
hrá skupina Ricky Skaggs & Kentucky Thunder na CD Soldier of the Cross
Tradicional

Ďalšia predsmrtná. Keď sa nebudeš držať "fontány dobra" satan ukradne tvoju dušu.

1.
Časom sa môj zármutok uchýli k môjmu Pánovi,
keď moje srdce odíde
starostami a trápeniami súžené
Na koniec sveta k môjmu Bohu budem letieť.

R :
Veď ma ku skale, ktorá je vyššia než ja
vyššia než ja, vyššia než ja
Veď ma ku skale, ktorá je vyššia než ja

2.
Keď Satan svätyňu zaplaví
utopí moju biednu dušu.
Ja sa budem držať tejto fontány dobra
Spasiteľa, ktorý ponížene umrel.

Ľubomír Toman, marec 2002


WWW.CEILYMUSIC.COM