English version


Členství
Banjo Jamboree
Slevy pro členy
Kapely
Festivaly
BG listy - archiv
Články
Kalendář
Vzkazy
Česká CD
BG Autostop
Další odkazy
Facebook
Kontakty
Hlavní strana


 

BLUEGRASS

Autor článku: Ľubomír Toman | Datum: 30.7.2002

Článok charakterizujúci tento hudobný štýl. Napísal Ľubomír Toman

Pôvodná hudba prisťahovalcov a začiatky bluegrassu.

Bluegrassová hudba je akustická hra na strunové nástroje, ktorá sa vyvinula z ľudovej hudby Apalačského pohoria. Apalačské pohorie sa tiahne od štátu Maine v novom Anglicku až po pláne v Alabame. Z tohto pomerne dlhého pasu hôr priamo Bluegrass ovplyvnila hudba miestnych horalov vo veľkej časti Západnej Virginie, severu Virginie a Severnej Carolíni, východu Kentucky a Tennessee. Hudba hrajúca sa na tomto území sa nazýva rôzne - hillbilly, old-time music, mountain music, folk music, pôvodná country ...
Názov pre hudobný štýl Bluegrass sa zrodil až v neskoršom období (traduje sa rok 1956), keď hudbu Bill Monroa začali napodobňovať iné skupiny a začala sa presadzovať v rozhlase a iných masmédiách.
Svojim spôsobom je to vlastne hudba prisťahovalcov, ktorý sa v z minulých storočiach do severnej Ameriky vysťahovali. Bolo to hlavne anglo-keltské obyvateľstvo. Počas dlhých rokov kolonizácie Ameriky, dostala táto hudba svoje vlastné špecifiká a začala sa odlišovať od pôvodne európskeho základu.
Začiatok dvadsiateho storočia a hlavne obdobie v tridsiatych rokoch je poznačené množstvom rodinných a bratských zoskupení, ktoré sa viac či menej úspešne presadzovali u miestnych rozhlasových a nahrávacích spoločnostiach.
Boli to napríklad : na začiatku dvadsiatych rokov Charlie Poole and The North Carolina Ramblers, 1927 - Jimmy Rodgers, Carter Family (A.P., 1932 - Mainer´s Mountaineers (J.E., Wade), Blue Sky Boys (Bill a Earl Bolick), Prairie Ramblers (Curley a Jack Shelton), Monroe Brothers (Bill, Charlie, Birch), 1934 - Clayton McMichen and his Georgia Wildcats, Delmore Brothers (Karl, Artie), Jenkin´s String Band (Dewit Snuffy Jenkins), Homer Sherrill´s Hickory String Band, 1936 - Happy-Go-Lucky Boys (Clyde Moody, Jay Hugh Hall), 1937 - Monroe Brothers (Bill, Charlie), Sons of The Mountaineers (J.E. Mainer, Clyde Moody), Byron Parker and his Mountaineers, Roy Hall and The Blueridge Entertaineers (Tommy Magness, Zeke Morris), 1938 - The Kentuckians (Charlie a Bill Monroe), Morris Brothers (Zeke & Wiley), The Monroe´s Boys (Charlie)
a veľa iných ako : Happy-Go-Lucky Boys (Clyde Moody, Lester Flatt), Allied Kentuckians (Lost John Miller, Earl Scruggs), Harmonizers Charlieho Scotta (Lester Flatt), Carolina Wildcats (Earl Scruggs), A.C. Eck Robertson, W.A. Hilnton, J.P. Nester, & N. Edmons, Bill Helms & Upson County Band, Kelly Harrell & Virginia String Band, Carolina Tar Heels, Shelor Family, Pope´s Arkansas Mountaineers, Leo Soileau & Three Orchestra, Gid Tanner & Skillet Lickers, Gwen Foster, Charlie Monroe & Kentucky Pardners, Uncle Dave Macon, Grandpa Jones, S. Landford, Dixon Brothers, Arthur Smith Trio, Gid Tanner & Rilley Pucket, Sam & Kirk McGhee, Otis Burris & Mountain Ramblers, Sonny Miller & Southern Mountain Boys, Buddy Pendleton, Stripling Brothers, Stonemens, Sheldon Brothers (Jack a Curly), Karl Davis & Harty Taylor)...
Základom skupín z amerického juhu boli vždy akustické, strunové nástroje banjo (hrané clawhammer (frailing), alebo dvojprstým štýlom), husle, gitara, mandolína, kontrabas, dulcimer.
Bill Monroe (13.9.1911 - 9.9.1996), ktorý sa oddelil od svojho brata Charlieho, založil v roku 1938 skupinu The Blue Grass Boys, (ktorá hrala až do Monroeho smrti v roku 1996). Názov skupina dostala podľa prezývky štátu Kentucky (Blue Grass State), kde raste a v máji v čase kvetu má modré sfarbenie tráva (lipnica lúčna, druh Poa).
V rokoch 1938/39 v Blue Grass Boys okrem Billa Monroeho hrali Cleo Davis, Art Wooten, Amos Garen.
1940 - Monroe, Tom Magness, Willie Egbert Westbrooks (cousin Wilbur), Clyde Moody.
1941 - Monroe, Pete Pyle, Art Wooten, Cousin Wilbur.
1942 - Monroe, David Akeman (Stringbean), Cousin Wilbur, Clyde Moody, Howdy Forrester.
1944 - Monroe, Chubby Wise, David Akeman (Stringbean), Clyde Moody, Cedric Rainwater.
Zo začiatku sa skupina sa od iných string bandov moc nelíšila. Ale po príchode nových členov, Earl Scruggs (banjo), Lester Flatt (gitara), Howard Watts (kontrabas) a Chuby Wise (husle), v roku 1945 boli už patrné určité odlišnosti oproti iným :
- oblečenie (nie kovbojským ako v pôvodnej country), ale po vzore kentuckých farmárov a hlavne ich nedeľňajšom sviatočnom oblečení.
- spev (osamelý vokál - high lonesome sound, ďalej krížení vokál - dvoj, troj alebo štvor vokál).
- nástrojové obsadenie (kontrabas, gitara, mandolína, banjo a husle, neskôr v roku 1955 pridané dobro).
- dokonalejšia technika hrania a bohatšie sólovanie na nástroje (v old-time doposiaľ nepoužívaných nástrojov ako gitara a mandolína).
Mr. Monroe vo svojom poňatí hudby vychádzal z ľudovej hudby rodného kraja, do ktorej dal kus svojho "Ja", ale tiež bol ovplyvnený i bluesom v speve, jazzom v spôsobe striedania hry nástrojov v sólach a swingom v doprovode.

Bluegrassový repertoár.

Bluegrassová pieseň je v podstate obsahovo rovnaká, ako v každej inej ľudovej hudbe. Spieva sa v nej o láske, rodnom kraji a návrate do neho, o poctivej a tvrdej práci ... Táto hudba má silné kresťanské korene a veľkú časť tvoria piesne s náboženskou tematikou. Skupiny námety čerpajú z nasledovných oblasti :
- pôvodný repertoár (piesne, ktoré si napísali bluegrassový umelci pre seba alebo piesne napísané pre bluegrassové skupiny od rôznych autorov).
- ľudové piesne označované ako traditional (ľudovka), unknown (neznámi) alebo P.D. čo znamená public domain (verejné vlastníctvo). Sú to piesne od neznámych autorov, mnohé pochádzajúce z dávnej minulosti z doby prisťahovalectva z Európy.
- náboženská pieseň (bluegrass gospel), prevzaté z rôznych gospelovych štýlov, náboženských spevníkov alebo sú napísane bluegrassovými skladateľmi.
- upravené skladby iných bluegrassových umelcov alebo z rôznych hudobných štýlov : gospel, blues, swing, old-time, jazz, rock, pop, vážna hudba, pôvodná a moderná country...

Bluegrass gospel

Piesne s náboženskou tematikou nazývame Gospel. Takéto piesne nájdeme snáď v každom druhu hudby. Od stredovekej hudby cez ľudovú hudbu každého národa, ktorý prišiel do styku s kresťanstvom, pokračujúc cez akustickú a eletrifikovanú dnešnú hudbu až napríklad ku reppu. Slovo z angličtiny "gospel" znamená evanjelium - dobrá správa. V obsahu piesni sú použité námety z Nového i Starého zákona alebo vlastné myšlienkové námety zhodujúce sa s kresťanským učením.
Bluegrass gospel patrí ako názov napovedá do hudobného štýlu bluegrass, ktorý sa vyvinul z ľudovej hudby Appalačských hôr. Skupiny hrajúce bluegrass gospel okrem hrania vlastných piesni s náboženskou tematikou sú ovplyvnené i inými štýlmi Gospel Music. A to hlavne černošskými spirituálmi, gospelami z Country music, starými ľudovkami z Old-time Music alebo piesňami zo starých kostolných spevníkov.
Bluegrass gospel na rozdiel od európskej stredovekej hudby sa vyvíjal v iných podmienkach. Pokiaľ Gregoriánsky chorál bol založený výhradne na spievaný v unizonách a oktávach : Viktoriánsky spev, do ktorého spadá i bluegrass gospel ( a vlastne i iné druhy gospelu vzniknuté na území severnej Ameriky ) zas na harmonickom rozdelený vokálov. Plus do spevu amerických gospelov boli zapojená i ženy. Tieto rozdiely boli i v tom, že Európa bola rímsko - katolická a Amerika protestantská. Väčšina amerických bluegrassakov sú protestanti (baptisti ... ).
Neexistuje bluegrassová skupina, ktorá by nezaradila do svojho repertoáru gospel. Väčšina bluegrassakov začínala v detstve spievaným v kostoloch, boli vychovávaní v kresťanskom duchu, čo sa odrazilo i v ich neskoršom hudobnom živote. Prvé gosple začali písať skladatelia z prvej bluegrassovej generácie : Charlie & Bill Monroe, Ralph & Carter Stanley, Lester Flatt, Earl Scruggs, Don Reno, Red Smiley, Jim & Jesse McReynolds, Jimmy Martin, Jim Eanes, Curly Ray Cline & Charlie Cline, Paul Humphrey, Jim McCall, Carl Story, Joe Isaacs ... piesne od týchto autorov sú najhranejšie a zároveň i najnahrávanejšie až do dnešných dní. V dnešnom období kvalitné gospele píšu : Wes Homner, David Marshall, Tom & Aubrey Holt, Doyle Lawson, Charles Rader, Gerald Evans, Williams Mullins, Gerald & Kevin Williamson, Ron Block, Johnny Williams, Billy & Terry Smith, Bill Castle, Rick May, Gary Waugh, Ron Spears, Danny Roberts, Daryl Mosely, Steve Gulley, Rick Lang, Bob Amos ...

Bluegrassová technika.

Banjovú techniku (tzv. trojprstý štýl) podľa tradície zostavil Earl Scruggs. Neskôr, v roku 1961 banjista Bill Keith položil základy melodického banja (tzv. chromatický štýl). K dokonalosti priviedol banjo Béla Fleck a ďalší jeho pokračovatelia ako Tony Furtado, Tony Trischka, Scott Vestal …
Do dôb Bill Monroa mala mandolína iba rytmický charakter. Bill začal používať mandolínu ako sólový nástroj a vymyslel tremolo štýl. Techniku nazývanú crosspicking zostavil Jesse McReynolds a je prevzatá z gitary. Modernejšiu mandolínovú techniku začal používať John Duffey a super modernú techniku hlavne newgrassový umelci s ktorých vyniká Sam Bush.
Gitara sa zo začiatku používala tiež iba ako doprovodný nástroj. Prvým známejším hráčom čo používal gitaru ako sólový nástroj bol George Shuffler so svojou crosspicking technikou a neskôr Doc Watson. Ešte to nejakú dobu trvalo, kým prišli z dokonalejšou hrou Dan Crary a hlavne Clarence White. Po tragickej smrti Whiteho, pokračovateľom modernej gitarovej hry bol a je Tony Rice.
Dobro sa v bluegrasse začalo používať ako posledný nástroj v roku 1955 zásluhou Buck Gravesa. Prvé nahrávky s dobrom boli nahrané 2. septembra 1955. Vtedy Buck hral so skupinou Foggy Mountain Boys. Zostavil tradičnú bluegrassovú techniku, ktorú zdokonalil Mike Auldridge na prelome 70. a 80. rokov a dlhé roky je na dobro jednotkou Jerry Douglas vďaka svojej novej technike, všestrannosti a nad štýlovosti. Budúcu pozornosť si zaslúžia vychádzajúce hviezdy ako Rob Ickes, Tim Graves, Kim Gardner...
Prvých huslistov treba hľadať v skupine Bill Monroa - Chuby Wise, Vassar Clements, Charlie Cline, Bobby Hicks, Kenny Baker... Bill Monroe používal zvyčajne dvoch a dokonca troch huslistov v jednej zostave. Modernú hru na husle predviedol Mark O´Connor, ktorý neskôr prešiel k novej akustickej hudbe a hlavne modernej country. Zo súčastných huslistov sú v štúdiách najžiadanejší : Stuart Duncan, Glenn Duncan, Aubrey Haynie, Rickie Simpkins...
Kontrabas sa používa zväčša ako doprovodný nástroj na tvrdenie hudby. Mnohý používajú v niektorých najmä inštrumentálnych skladbách kontrabas i na hranie sóla. Medzi priekopníkov kontrabasu ako sólového nástroja patria Mark Schatz a Edgar Meyer.

Monroeho pokračovatelia.

Monroe odchoval množstvo jednotlivcov vo svojej skupine, ktorý neskôr pôsobili v iných skupinách alebo zakladali svoje vlastné. Takzvanú Veľkú bluegrassovú osmu (Eight Bluegrass Greats) tvoria : The Stanley Brothers & The Clinch Mountain Boys (1946 - 1966, Carter 27.8.1925 - 1.12.1966 a Ralph 25.2.1927), Jim & Jesse McReynolds & The Virginia Boys (1947, Jim 13.2.1927 a Jesse 9.7.1929), Lester Flatt & Earl Scruggs & Foggy Mountain Boys (1948 - 1969), Don Reno & Red Smiley & Tennessee Cutups (1951 - 1984, Don 21.2.1927 - 19.10.1984, Red 17.5.1925 - 2.1.1972), The Osborne Brothers (1954, Bobby 7.12.1931 a Roland "Sonny" 29.10.1937), Jimmy Martin & Sunny Mountain Boys (1954, Jimmy 10.8.1927), Charlie Waller & Country Gentleman (1957, Charlie 19.1.1935).
Ku skupinám prvej a druhej bluegrassovej generácie patria ešte : Carl Story & His Ramblin Mountaineers (konec 40-tych rokov, Carl 29.5.1916 - 31.3.1995), Jim Eanes & Shenandoah Valley Boys (Jim 6.12.1923), Red Smiley & Bluegrass Cutups (1964 - 1972), Lilly Brothers, Kentucky Colonels (1957 - 1966), Lonesome Pine Fiddlers, Red Allen & The Kentuckians (Red 12.2.1930), Bill Clifton & The Dixie Mountain Boys, Del McCoury & Dixie Pals (1967 - 1987, Del 1.2.1939), Lester Flatt & Nashville Grass (1969 - 1979), Larry Sparks & Lonesome Ramblers (1969, Larry 25.9.1947), Shenandoah Cutups, The White Brothers, Bill Harrell & The Virginians (1975, Bill 14.9.1934), Charlie Moore & Dixie Partners (Charlie - 25.9.1975), Dillards (Doug 6.3.1937, Rodney 18.5.1942), Dave Evans & River Bend (1978, Dave 24.7.1950) …
Začiatkom sedemdesiatich rokov vznikali ďalšie skupiny, ktoré do bluegrassu prinášali nové trendy mnohokrát i z iných hudobných štýlov (folk, country) a začali hrať tzv. moderný bluegrass : Bluegrass Alliance, Alan Munde & Country Gazette (1971, Alan 4.11.), Seldom Scene (1971), ), J.D. Crowe & New South (1971, J.D. 27.8.1937), Bootle Hill (1972 - 1977), Muleskinner, Old & In The Way (1973), Tasty Licks (1975 - 1979), Boone Creek (1976 - 1978), Hot Rize (1978 -1990), Spectrum (1979)...
V tomto období sa bluegrass dostáva z tradičného Appalačského prostredia do iných štátov USA a tiež z vidieckeho prostredia do mesta (Washington, New York, Los Angeles, Chicago...). Bolo to zásluhou rozmáhania sa rozhlasu, televízie a koncertovania na školách a univerzitách. Trocha bol bluegrass oslabený novým hudobným štýlom Rock n´ Rollom v polovici 50-tých rokov a Folk Boom (folkovým oživeným) v 60-tých rokoch.
Na začiatku 70-tých rokov sú skupiny ovplyvnené i rockom a jazzom : Country Cooking (1971 - 1976), Newgrass Revival (1972 - 1990), Breakfast Special, Second Generation, Larry McNeely Band (Larry 3.1.1948)… Tieto skupiny dali základ novému bluegrassovému smeru pomenovanom Newgrass alebo progresívný bluegrass v ktorom v 80-tých, 90-tých rokoch a neskôr pokračovali : Tony Trischka & Skyline (1982 - 1990, Tony 16.1.1949), Sugarbeat, Chesapeake, Northern Lights (1975), Andy Rau Band, Loose Ties (1985), Left Hand String Band, Livewire, Over The Edge, Radio Flyer, Salamander Crossing, Salty Licks, Way Station, Crucial Smith ...
V polovici 70-tých rokoch vznikla New Acoustic Music výhradne inštrumentálna hudba prezentovaná skupinami : David Grisman Quintet (1974, David 23.3.1945), Tony Rice Unit (Tony 8.6.1949), neskôr Strength In Numbers, Psychograss, Dennis Cyporyn Band … a jednotlivcami najmä z newgrassu : Béla Fleck (10.7.1958), Sam Bush (14.3.1952), Mike Marshall, Jerry Douglas (28.5.1956), Mark O´ Connor (4.8.1961), Russ Barenberg, Edgar Meyer, Darol Anger, Tim O´ Brien (16.3.1954)…
Čím sa dostaval bluegrass ďalej od Appalačského pohoria, tým sa menil i jeho prejav a vytvárali sa nové dimenzie možnosti ako bude vypadať bluegrass v budúcnosti a kde bude napredovať. Odlišovali sa najmä skupiny vzniknuté v Californii, New Yorku alebo v Texase ako : Acousticats, Andy Owens Project, Bluegrass Etc., Cache Valley Drifters, Ryestraw, Creek Bend …
V 80-tých a hlavne v 90-tých rokoch sa k tradícii vracalo množstvo skupín ako : Johnson Mountain Boys (1980), Traditional Grass ( 1984 - 1995), James King Band, Longview, Bluegrass Band, Nashville Bluegarss Band (1984), Del McCoury Band (1987), Sand Mountain Boys, Ricky Skaggs & The Kentucky Thunder (1996), … , ktoré nazývame nový tradicionalisti alebo v bluegrasových periódikách označené ako súčasné tradičné kapely.
Až na malé výnimky doménou bluegrassu boli muži, ale v 80-tych rokoch sa začína čoraz viac žien zapájať do bluegrassu a vzniká množstvo čisto ženských skupín alebo skupín, ktorých základom je repertoár založení na ženskom vokále : Laurie Lewis & Grand Street Sting Band (1986, Laurie 28.9.1950), Claire Lynch & Front Porch String Band, Alison Krauss & Union Station (Alison 23.7.1971) , Blue Rose, Lynn Morris Band (1988, Lynn 8.10.1948), New Coon Creek Girls, Petticoat Junction, Stoney Lonesome, The Rage, Stevens Family, Rhonda Vincent & Sally Mountain Show, Wild & Blue, Laurie Lewis & Bluegrass Pals, Dále Ann Bradley & Coon Creek, Jeanette Williams & Clearwater, Cox Family, The Whites, Good ol´ Persons, The Isaacs, …
Skupiny, ktoré prezentujú takzvaný contemporary (súčasný) bluegrass na konci tisícročia sú : Lost & Found (1973), Greg Cahill & Special Consensus (1975, Greg 22.12.1946), Blue Highway (1994), Breakway, Lou Reid & Carolina (Lou 15.9.1954), Continental Divide, Foxfire (1981), Lonesome River Band (1982), Larry Stephenson Band, Lonesome Standard Time, McPeak Brothers, Mountain Heart, New Vintage, Reno Brothers, Ric-O-Chet, Southern Rail, IIIrd Tyme Out (1991), Charlie Sizemore Band (Charlie 23.11.1960), Front Range, Laurel Canyon Ramblers, Tim Graves & The Cherokee, Wyatt Rice & Santa Cruz (Wyatt 6.1.1956) … Ako povedal David Grisman v 80-tých rokoch (a platí to i teraz) : " … je to stále tradícia, ibaže z pohľadu osemdesiatych rokov."
Mnohé skupiny sa venujú výhradne bluegrass gospelu ako : Don Parmley & Bluegrass Cardinals (1975, Don 19.10.1933), Doyle Lawson & Quicksilver (1979, Doyle 20.4.1944), New Tradition, Redwing, Paul Adkins & Borderline Band (Paul 9.9.1952), Forbers Family, 5 For The Gospel, Lewis Family, …

Bluegrassový biznis.

Muzikanti a fanúškovia cítia potrebu väčšej vzájomnej spolupráce a tak vznikajú bluegrassové festivaly. Prvý sa poriadal 3. až 5. septembra v roku 1965 zásluhou človeka, ktorý založil tradíciu poriadania festivalov - Carlton Haneya. Bol to vo Fincastle vo Virginii.
V súčastnosti na prelome tisícročia sa festivale poriadajú v každej bluegrassovej krajine a v rôzných štátoch US sú ich na desiatky.
Vznikajú kluby, asociácie, relácie v rozhlase a televízií, nahrávacie spoločnosti, vydávajú sa časopisy, knihy, učebnice-školy, poriadajú workshopy, bluegrass sa objavil i na internete.
Toto všetko vyvrcholilo v polovici 80-tých rokoch založeným Medzinárodnej bluegrassovej asociácie (I.B.M.A.) s centrom v Owensboro, Kentucky. Prvé národné stretnutie IBMA sa uskutočnilo 16. 10. 1985. I.B.M.A. vydáva časopis Internacional Bluegrass (1986). Združuje všetky možné organizácie a jednotlivcov, ktorý majú niečo spoločné s bluegrassom.
I ostatné národné asociácie si vydávajú časopisy : coloradská Pow´r Pickin´, z Missouri Bluegrass World, arizonská Desert Bluegrass Association, kalifornská California Bluegrass Magazine a Bluegrass Breakdown, česká Bluegrassové listy, slovenská Spravodaj, európská Bluegrass Europe, britská British Bluegrass News, švajčiarská SBMA News, írska Bluegrass Ireland, francúzska Bluegrass ! …
Najprestížnejším časopisom nielen s celoamerickým ale i svetovým zánerom je Bluegrass Unlimited (vydávaný od júla roku 1966). Podobný charakter má i Bluegrass Now (1991).
Mnoho časopisov sa špecializujú na konkrétne nástroje ako : Mandolin Work News (1976 - 1985), Banjo Newsletter (1973), Flatpicking Guitar (1997), Fiddler Magazine (1994), Acoustic Musician (1994), Sing Out ! (1957), The Old-Time Herald (1994) …
Okrem koncertov si môže fanúšik vychutnať skupiny aj z nahrávky (LP,MG alebo CD) od niektorej nahrávacej spoločnosti. V poslednom čase ich je viac a viac, mnohé sú malé a niektoré dokonca len kapelné. S tých s celonárodnou dostupnosťou sú najznámejšie : Columbia Records (1889), Viktor/RCA Viktor (1898), Decca/MCA Records (1934), Starday/King Records, Capitol Records, Folkways/Smithsonian Records (1948), Mercury Records, MGM, Epic Records, Old Homestead Records, Vanguard Records, u ktorých nahrávali hlavne skupiny prvej bluegrassovej generácie, ďalej hudobníci hlavne z newgrassu a novej akustickej hudby.
Potom sú to spoločnosti zaoberajúce sa čisto bluegrassom alebo s výnimkami z old-time, akustickej country alebo folku : Rebel Records (1960), Rounder Records (1970), CMH Records (1975), Sugar Hill Records (1978), Flying Fish Records, County Records, Webco Records, Pinecastle Records (1990), Copper Creek Records, Hay Holler Records, Freeland Records, Turquoise Records, … a mimo americké, ktoré sa dokázali presadiť na americkom trhu : holandská Strictly Country Records, nemecká Bear Family Records a japonská Red Clay Records.

Bluegrass a svet.

Bluegrass sa dostal z Appalačského pohoria najskôr do okolitých federálných štátov U.S.A. potom do Kanady a neskôr do Európy : (Anglicko, Belgicko, Bulharsko, Čechy, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Slovensko, Severné Írsko, Španielsko, Švédsko, Škótsko, Švajčiarsko, Taliansko, Wales),
ďalej Argentína, Austrálie, Brazília, Chile, Čína, Fidži, Hong Kongu, India, Indonézia, Japonska, Južná Afrika, Nového Zélandu, Thajsko, Uruguaj.

Ľubomír Toman, júl 2002